SideStream Nebulizers

Серията InnoSpire разполага със SideStream небулизатор, който осигурява ефективна и надеждна аерозолна терапия на пациентите в домашни условия. Производственият процес на този тип небулизатори позволява възпроизводимост на работата и качеството на всеки отделен апарат и ограничава възможността за износване или повреда. Времетраенето на терапевтичните процедути е редуцирано до 5 – 7 минути за 2.5ml доза. SideStream небулизаторът е проектиран на база на Ефектът на Вентури и по този начин добавя допълнителен поток към компресорния. На този ефект се дължи увеличеният обем на инхалаторния разтвор и съответно редуцираното времетраене на терапевтичните процедури.