Изследване на сънна апнея в домашни услвия

Изследване на сънна апнея в домашни услвия

В случай, че предполагате наличие на сънна апнея и желаете да се изследвата ще Ви насочим към най-близката лаборатория за иследване на съня. При безпокойство от преспиване в болнични условия ще Ви помогнем да направите изследването в домашни условия.