Обучение за работа

Обучение за работа

Провеждаме представяне на нови продукти и обучение за работа с тях.