Personal Best – Пийк-флоу метър

48,00лв.

Прецизен уред за самостоятелно измерване на издишвания въздушен поток. Чрез него можете бързо и надеждно да определите моментното състояние на своята дихателна система или да проследите по най-добрия начин ефективността на терапията, която прилагате за вашето остро или хронично заболяване.

Описание

Информация за продукта

Зони за измерване ( 60-800 l/min)

Максимална резистентност на потока 0,0066 kPa/l/min при 720l/min

Опаковката включва:

Уред за измерване “Personal Best peak flow meter”

Инструкции за употреба

Таблица за измерени дневни стойности

1.Отворете капака

2.Отворете фиксираното капаче и завъртете, както е показано

3.Натиснете двете половинки, една срещу друга докато се оформи дръжка. Задръжте Personal Best за дръжката, когато измервате Вашата издишана въздушна струя

4.Преди употреба проверете Вашия уред, за да сте сигурни, че не съдържа части, извън предвидените за производството му

Преместете червения индикатор в долната част на скалата

5.Изправете се. Уверете се, че задната част на уреда е проходима. Поемете дълбоко въздух, колкото ви е възможно. Поставете плътно устни около предвидения отвор

6.Издишайте толкова силно и бързо, колкото Ви е възможно без да кашляте или плюете. Цифрата на която спре индикаторът е Вашият върхов въздушен поток

7.Повторете стъпка 4,5,6и направете 3 измервания. Запишете най-високата стойност в таблицата за измервания

Инструкции за почистване

Почиствайте най-малко веднъж на всеки 2 седмици

При ръчно измиване се използва хладка сапунена вода. Оставете апарата да престои 2-3 минути във водата и след това изплакнете обилно. Оставете апарата да се подсуши на въздух преди употреба

При използване на миялна машина да се постави уреда на най-горния ред

Не изварявайте уреда

Оптимално съхранение на уреда- при стайна температура и относителна влажност на въздуха 30-70%

Внимание

Пациентите използващи peak flow meter за проследяване на дихателното си състояние, като астма е необходимо да бъдат под медицинско  наблюдение

Уредът е предвиден за лично употреба (от едно лице ) освен ако не се почисти добре след ползване и се използват еднократни накрайници

Производителността на уреда зависи от надморската височина, от атмосферното налягане и температурата

Предписания за използване

Personal Best се използва за измерване на издишания въздушен поток (PEFR), важен показател за работата на вашите дробове

Personal Best се използва за проследяване на дихателни състояния като астма. Ежедневните измервания и запис на силата на издишания въздушен поток могат да помогнат на Вас и на Вашия лекар да вземе важни рашения за Вашето лечение. Трябва да използвате този уред и да настроите цветовите зони съобразно предписаното Ви лечение.

Инструкции за пациента

Този уред ще ви помогне с лекота да следвате плана за лечение на астма. Вашият лекар ще зададе цветовите зони въз основа на вашето състояние ( най-добър пик за издишан въздух може да постигнете в дните, когато астмата ви е под контрол )

Когато издишвате във Вашия персонален уред индикаторът ще се покачи до една от трите зони:

Зелена – следвайте обичайния медицински план и ежедневния си режим

Жълта – вашата астма вероятно се влошата. Следвайте  предписанията на Вашия лекар за да се върнете в зелената зона

Червена – потърсете медицинска помощ незабавно

Гаранция

Компонентите на вашия уред са с 1 година гаранция. В случай, че уредът не функционира правилно в гаранционния срок ще бъде заменен безплатно от Филипс Респироникс.

Проверевайте регулярно дали уредът функционира правилно.  Подвижните части трябва да се движат леко и свободно. В случай, че резултатите от измерването са необичайни се консултирайте с Вашия лекар.

Ако полагате необходимите грижи за Вашия уред той ще функционира най-малко 2 години.

Уредът отговаря на нормите на ISO 23747

Таблица за измерените стойности

1.Вашият лекар ще определи Вашите персонални стойности. Запишете ги най-отгоре в дневника

2.Всеки ден попълвайте датата и часа на измерването на определеното за целта място

3.Сложете “X” върху измерената стойност, както и дата и часа , както е показано в примера