Alice Night One – Полиграфско устройство за установяване наличие на сънна апнея

Полиграфско устройство за установяване наличие на сънна апнея
Брой канали – 7 и допълнителна възможност за терапевтичен канал

Канали за запис:

 • въздушен поток
 • хъркане
 • респираторно усилие- RIP технология
 • SpO
 • пулсова честота
 • позиция на тялото
 • плетизмография
 • възможност за терапевтични канали в зависимост от терапевтичното устройство и режима

Отчет за позиция на тялото:

 • по тръб
 • по очи
 • ляво
 • дясно
 • седнало

Индикатор за качество на сигналите – да дава възможност да се видят количеството и качеството на записаните сигнали за да се коригират лошите сигнали от клинециста

 • Памет – 4 GВ
 • Връзка – USB с компютър чрез кабел,
 • Захранване с батерии : 2 броя АА 1,5 Vалкални
 • Честота на измерванията на оксиметрията – 62р5 Hz

Окомплектовка:

 • пулсоксиметър
 • кабел за връзкас  компютър
 • 5 броя назални канюли
 • куфарче за съхранение и транспорт
 • колан за респираторно усилие

Категория: