BiPAP A40 – апарат за инвазивна и неинвазивна вентилация

19.000,00лв.

Наем за 1 месец: 500 лв.

С включената в цената батерия.

 • Честота на дишане – от 0 до 40 ВРМ 

Инвазивна и неинвазивна вентилация по налягането:

 • СРАР – непрекъснато, свръхатмосферно налягане в дихателните пътища
 • S – спонтанна вентилация
 • S/T – спонтанна/синхронна вентилация
 • T – синхронна вентилация
 • РС – вентилация с регулиране на налягането
 • AVAPS-AE
 • IPAP – от 4 до 40
 • EPAP – от 4 до 25
 • CPAP – от 4 до 20
 • Време за вдишване от 0,5 до 3 секунди

Описание

Режими на терапия

 • CPAP – Този режим осъществява непрекъснато положително налягане в дихателните пътища; CPAP поддържа постоянно ниво на налягането през целия цикъл на дишане.
 • S – Инспираторно подпомагане при спонтанно дишане; Терапевтичен режим с две нива на налягането, при който вдишванията и преминаванията от вдишване към издишване са инициирани от пациента.
 • S/T – Спонтанно/принудително инспираторно подпомагане; Терапевтичен режим с две нива на налягането, при който всяко вдишване и преминаване от вдишване към издишване е инициирано от пациента или от апарата.
 • T – Принудително инспираторно подпомагане; Терапевтичен режим с две нива на налягането, при който вдишванията и преминаванията от вдишване към издишване са инициирани от апарата.
 • PC – Контролирано по налягане инспираторно подпомагане; Терапевтичен режим с две нива на налягането, при който всяко вдишване е инициирано от пациента или от апарата, а преминаването от вдишване към издишване се определя от апарата.
 • AVAPS –AE – Нов режим на Bi-level терапия, който осигурява автоматично регулиране на EPAP, PS и резервна дихателна честота

Спецификация:

Време на вдишване 0.5 – 3.0 sec
IPAP 4 – 40 cmH2O
EPAP 4 – 25 cmH2O
CPAP 4 – 20 cmH2O
Ramp 0 – 45 min
Дихателна честота 0 – 40 bpm
AVAPS & AVAPS-AE
Зададен дихателен обем 200 -1500 ml
IPAPmin от EPAP до IPAPmax
IPAPmax от IPAPmin до 40 cmH2O
Аларми: прекъсната връзка с пациента, апнея, ниска минутна вентилация, нисък дихателен обем, висока дихателна честота