Dream Station BiPAP Avaps

7.200,00лв.

Наем за 1 месец: 400 лв.

Режими на терапия:

 • S – Инспираторно подпомагане при спонтанно дишане; Терапевтичен режим с две нива на налягането, при който вдишванията и преминаванията от вдишване към издишване са инициирани от пациента.
 • S/T – Спонтанно/принудително инспираторно подпомагане; Терапевтичен режим с две нива на налягането, при който всяко вдишване и преминаване от вдишване към издишване е инициирано от пациента или от апарата.
 • T– синхронна вентилация
 • PC– вентилация с регулиране на налягането
 •  CPAP – Този режим осъществява непрекъснато положително налягане в дихателните пътища; CPAP поддържа постоянно ниво на налягането през целия цикъл на дишане. Функции за подобряване на терапията.
 • AVAPS – автоматично се адаптира към променящите се нужди на  пациента. Поддръжката на налягане със среден обем (AVAPS) осигурява оптимален комфорт и ефикасност на лечението, адаптиране към прогресирането на заболяването и подобряване ефикасността на вентилацията наред с улеснено титриране.

Спецификация:

 • Време на вдишване 0.5 – 3.0 sec
 • IPAP  4 – 30 cmH2O
 • EPAP 4 – 25 cmH2O
 • CPAP 4 – 20 cmH2O
 • Ramp 0 – 45 min
 • Дихателна честота 0 – 30 bpm

 

Категория: