PHILIPS професионален комплект за многократна употреба

Всички компоненти са произведени от термоустойчив материал, подлежащ на стерилизация и изваряване.