Trilogy Evo – апарат за инвазивна и неинвазивна вентилация

24.000,00лв.

Наем за 1 месец: 600 лв.

С включената в цената батерия.

Важно: 

Възможност за работа на батерии 15 часа. 

Възможнст за дистанционна връзка с апарата през интернет

Дори и за най-малките пациенти – Минимално тегло на пациента 2,5 кт

Техническа спесификация:

 • Режими на обдишване
 • A/C-PC: Асистирано контролирано обдишване (инвазивна и неинвазивна вентилация по налягане)
 • A/C-VC: Асистирано контролирано обдишване (инвазивна и неинвазивна вентилация по обема)
 • CPAP: непрекъснато, свръхатмосферно налягане в дихателните пътища
 • PSV: Pressure support ventilation
 • S/T: спонтанна/синхронна вентилация 
 • SIMV-PC: синхронизирана, периодична, задължителна вентилация с регулирано налягане.(инвазивна и неинвазивна вентилация по налягане)
 • SIMV-VC: инвазивна и неинвазивна вентилация по налягане(инвазивна и неинвазивна вентилация по обема)
 • AVAPS-AE
 • MPV-PC: Вентилация с ларенгиална маска (контрол по налягането)
 • MPV-VC: Вентилация с ларингеална маска (контрол по обема)

Параметри:

 • Дихателен обем (Vti or Vte) 0 to 2000 ml
 • Минутна вентилация (MinVent) 0 to 30 l/min
 • Очакван дебит на утечка 0 to 200 l/min
 • Дихателна честота (RR) 0 to 90 BPM
 • Пиков поток при вдишване (PIF) 0 to 200 l/min
 • Пиково налягане при вдишване (PIP) 0 to 90 cmH2O
 • Средно налягане във въздушните пътища 0 to 90 cmH2O
 • Процент спонтанно задействани дихателни цикли (%Spont Trig) от 0 to 100% на стъпки по 1%
 • I:E ( съотношение вдишване издишване) ratio 9.9:1 to 1:9.9
 • Динамичен комплиънс (Dyn C) 1 to 100 ml/cmH2O на стъпки по 1%
 • Динамично съпротивление (Dyn R) 5 to 200 cmH2O/l/sec на стъпти по 1 cmH2O/l/sec
 • Динамично налягане на платото (Dyn Pplat) 0 to 90 cmH2O на спътки по 1 cmH2O
 • Auto-PEEP 0 to 20 cmH на спътки по 1 cm H2O

Описание

Апаратът се предлага и с блендер за кислород под високо налягане за работа в болнични условия и ICUотделения.